AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 252 sm x 134 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1277 / 1856
Stok: 0508