AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 272 sm x 105 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1278 / 1857
Stok: 0509