AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 213 sm x 162 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1278 / 1857
Stok: 0510