AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 234 sm x 115 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1279 / 1858
Stok: 0511