AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 228 sm x 167 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1279 / 1858
Stok: 0512