AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 272 sm x 189 sm = 5.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1280 / 1859
Stok: 0513