AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 158 sm x 127 sm = 2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1280 / 1859
Stok: 0514