AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 220 sm x 132 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1280 / 1859
Stok: 0515