AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 126 sm x 99 sm = 1.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1282 / 1861
Stok: 0516