AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 217 sm x 137 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1282 / 1861
Stok: 0518