AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 492 sm x 108 sm = 5.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1283 / 1862
Stok: 0519