AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 212 sm x 139 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1283 / 1862
Stok: 0520