AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 197 sm x 136 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1284 / 1863
Stok: 0521