AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 192 sm x 157 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1286 / 1865
Stok: 0523