AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 263 sm x 134 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1286 / 1865
Stok: 0524