AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 271 sm x 140 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1287 / 1866
Stok: 0525