AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 320 sm x 150 sm = 4.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1288 / 1867
Stok: 0526