AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Zili)

Ölçüsü: 242 sm x 137 sm = 3.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1290 / 1869
Stok: 0527