AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (At çulu)

Ölçüsü: 193 sm x 161 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1291 / 1870
Stok: 0528