AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 208 sm x 169 sm = 3.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1292 / 1871
Stok: 0530