AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 340 sm x 173 sm = 5.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1292 / 1871
Stok: 0531