AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 262 sm x 176 sm = 4.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1292 / 1871
Stok: 0532