AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 222 sm x 177 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1292 / 1871
Stok: 0533