AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 266 sm x 165 sm = 4.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1293 / 1872
Stok: 0534