AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 300 sm x 173 sm = 5.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1296 / 1875
Stok: 0535