AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 367 sm x 131 sm = 4.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1297 / 1876
Stok: 0536