AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 302 sm x 193 sm = 5.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1292 / 1871
Stok: 0537