AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 278 sm x 206 sm = 5.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1298 / 1877
Stok: 0538