AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Çiyi palaz)

Ölçüsü: 314 sm x 186 sm = 5.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1298 / 1877
Stok: 0539