AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 376 sm x 191 sm = 7.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1299 / 1878
Stok: 0540