AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 280 sm x 199 sm = 5.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1299 / 1878
Stok: 0541