AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Vərni)

Ölçüsü: 374 sm x 228 sm = 8.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1299 / 1878
Stok: 0542