AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 275 sm x 187 sm = 5.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1300 / 1879
Stok: 0543