AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 233 sm x 162 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1306 / 1885
Stok: 0544