AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 380 sm x 223 sm = 8.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1307 / 1886
Stok: 0545