AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 234 sm x 170 sm = 4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1307 / 1886
Stok: 0546