AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 245 sm x 188 sm = 4.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1890
Stok: 0547