AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 198 sm x 155 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1309 / 1888
Stok: 0549