AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 225 sm x 145 sm = 3.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1310 / 1889
Stok: 0550