AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 206 sm x 127 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1311 / 1890
Stok: 0551