AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Kilim)

Ölçüsü: 267 sm x 204 sm = 5.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1312 / 1891
Stok: 0552