AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 205 sm x 143 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1312 / 1891
Stok: 0553