AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 232 sm x 168 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1312 / 1891
Stok: 0554