AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 230 sm x 142 sm = 3.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1313 / 1892
Stok: 0555