AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 260 sm x 166 sm = 4.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1313 / 1892
Stok: 0556