AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 210 sm x 140 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1314 / 1893
Stok: 0557