AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 245 sm x 110 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1315 / 1894
Stok: 0558