AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 220 sm x 118 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1317 / 1896
Stok: 0559