AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 248 sm x 165 sm = 4.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1317 / 1896
Stok: 0560