AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 347 sm x 112 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XX əsrin əvvəli
Stok: 0561